RE-PLAY seminar reciklaže tekstila

03/09/2012
12_resize

RE-PLAY seminar reciklaže tekstila

Seminar reciklaže tekstila, u okviru kulturnog kompleksa Kuća na ravnom bregu, održan je 03-09. septembra 2012. godine. Na seminaru su učestvovali studenti i mladi dizajneri tekstila kao i gosti iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Cilj seminara je da se recilaža tekstila iskoristi kao platforma saradnje i razmene ideja i iskustva studenata dizajna tekstila Tehničkog univerziteta u Bihaću i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu kao i mladih dizajnera iz BIH i Srbije. Moderatori seminara su Marija Ivankić i Senka Kljakić. Poseban gost seminara je profesor Salih Teskeredžić.