Nova nagrada za objekte Terra panonice na 37. Salonu arhitekture

09/05/2015
E-pozivnica-salon arh 2013

Nova nagrada za objekte Terra panonice na 37. Salonu arhitekture

Ovogodišnji 37. Salon arhitekture održan je u Muzeju primenjene umetnosti tokom aprila 2015. i protekao je u znaku slogana AfirmAcijA koji poentira značaj relacije Arhitekta – Arhitektura -Akcija / Afirmacija. Namera organizatora Salona je da se prikaže, preispita, sagleda i afirmiše kompleksno polje savremene arhitekture u njegovim brojnim kontradiktornostima i aspektima jer arhitektura “pravi” i „zauzima“ prostor i ima dugotrajno dejstvo na kulturu življenja i odnosa stanovnika, kao i na sliku samog grada.

objekat_c_architecture

Nagradu u kategoriji “Arhitektura – rekonstrukcija” za afirmaciju međuzavisnosti arhitektonskog prostora i programa dobili su Dijana Novaković, Aleksandra Nikitin, Maja Trbović i Dušan Nenadović za Objekat „C“ i objekat „D“, Terra Panonica expirience point i Terra panonica (2012-2014).

house_D49

Za 37. Salon arhitekture kandidovano je 306 radova u svim kategorijama, a žiri je u zvaničnu selekciju uvrstio 127, od čega su u konkurenciji za nagrade bila 83 rada razvrstanih u šest kategorija.