Kolonija unikatne primenjene keramike

01/07/2012
5

Kolonija unikatne primenjene keramike

Održana je kolonija unikatne primenjene keramike u okviru kulturnog kompleksa Kuća na ravnom bregu od 1. do 17. jula 2012. godine.

U okviru kolonije održana je i javna tribina na temu “Keramika, umetnost i zanat” na kojoj su se ukratko prezentovali zanatski aspekti rada sa keramikom kao i lična iskustva profesionalaca i amatera ljubitelja keramike. Cilj tribine je bio da se javnost upozna sa zanatskim procesima i mogućnostima rada sa keramikom.

Učesnici kolonije su diplomirani keramičari: Vesna Šaula, Julija Draškoci, Ana Jakić Jevtović, Milica Pajić, Igor Stangliczky i Jovana Čavorović (moderator kolonije).